Kai Nylon Symmetrical Sharpening Aid Kai Nylon Symmetrical Sharpening Aid

Kai Nylon Symmetrical Sharpening Aid

€9.95

Kai Shun Classic Nakiri Knife 6.5 Inch Kai Shun Classic Nakiri Knife 6.5 Inch

Kai Shun Classic Nakiri Knife 6.5 Inch

€241.95

Kai Shun Premier Chef Knife 8 Inch Kai Shun Premier Chef Knife 8 Inch

Kai Shun Premier Chef Knife 8 Inch

€259.95

Kai Shun Premier Paring Knife 4 Inch Kai Shun Premier Paring Knife 4 Inch

Kai Shun Premier Paring Knife 4 Inch

€164.95

Kai Shun Premier Santoku Knife 5.5 Inch Kai Shun Premier Santoku Knife 5.5 Inch

Kai Shun Premier Santoku Knife 5.5 Inch

€230.95

Kai Shun Premier Slicing Knife 9.5 Inch Kai Shun Premier Slicing Knife 9.5 Inch

Kai Shun Premier Slicing Knife 9.5 Inch

€253.95

Kai Shun Slicing Knife 9 Inch Kai Shun Slicing Knife 9 Inch

Kai Shun Slicing Knife 9 Inch

€215.95

Kai Blade Guard Kai Blade Guard

Kai Blade Guard

From €21.95

+3 Sizes

Kai Shun Classic Chef's Knife 8 Inch Kai Shun Classic Chef's Knife 8 Inch

Kai Shun Classic Chef's Knife 8 Inch

€219.95

Kai Shun Classic Paring Knife 3.5 Inch Kai Shun Classic Paring Knife 3.5 Inch

Kai Shun Classic Paring Knife 3.5 Inch

€109.95

Kai Shun Classic Santoku Knife Kai Shun Classic Santoku Knife

Kai Shun Classic Santoku Knife

From €149.95

+2 Sizes

Kai Shun Classic Serrated Utility Knife 6 Inch Kai Shun Classic Serrated Utility Knife 6 Inch

Kai Shun Classic Serrated Utility Knife 6 Inch

€175.95

Kai Shun Classic Utility Knife 6 Inch Kai Shun Classic Utility Knife 6 Inch

Kai Shun Classic Utility Knife 6 Inch

€129.95

Kai Wasabi Bread Knife 9 Inch Kai Wasabi Bread Knife 9 Inch

Kai Wasabi Bread Knife 9 Inch

€77.95

Kai Wasabi Santoku Knife 6.5 Inch Kai Wasabi Santoku Knife 6.5 Inch

Kai Wasabi Santoku Knife 6.5 Inch

€54.95

Kai Wasabi Slicing Knife 9 Inch Kai Wasabi Slicing Knife 9 Inch

Kai Wasabi Slicing Knife 9 Inch

€67.95

Kai Wasabi Utility Knife 6 Inch Kai Wasabi Utility Knife 6 Inch

Kai Wasabi Utility Knife 6 Inch

€49.95

Kai Finger Protector Kai Finger Protector

Kai Finger Protector

€8.95

Out Of Stock

Kai Wasabi Chef's Knife 8 Inch Kai Wasabi Chef's Knife 8 Inch

Kai Wasabi Chef's Knife 8 Inch

€59.95

Out Of Stock

Copyright 2024 The Kitchen Whisk | Design by Granite Digital